top of page

Hakkımızda

did. ANTIQUE, 2016 senesinde kurulmuş, ülkemiz topraklarında çok sayıda yerleşim izi bulunan antik medeniyetlerden geriye kalan kültürel miras birikimini tasarlanan günlük kullanım malzemeleriyle alıcıya hatırlatmayı hedefleyen ve kültür perakendeciliğiyle bunu bir iş kolu haline getiren projedir.

Biz arkeologlar, bireylerin ya da kitlelerin, kendilerinin ya da yaşadıkları coğrafyanın kökenini bilmenin inanılmaz değişimlere yol açabileceğine inanıyoruz. Bu fikir doğrultusunda başladığımız ve ilerlediğimiz projemizde kendi topraklarımızda yaşamış, bizden çokta uzak olmayan Antik Yunan uygarlığının estetik ve mitsel dünyasını, Roma'nın bozulmuş ama ihtişamlı krallığını ürünlerimizle aktarmayı amaçlıyoruz.

Umuyoruz ki siz de bizimle birlikte bu zevki paylaşırsınız.

bottom of page