top of page

LUCIUS VERUS

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z-1_edited.jpg

Roma’nın En İyi Beş İmparatoru’nun üçüncüsü olan Hadrianus kendisinden sonra bir veliahtı olmadığı için Lucius Verusun babası Lucius Ceionius Commodus’u evlat edinmiş. Fakat onun ani ölümü üzerine bu kez kendisinden sonra imparator olabilmesi için Antonius Pius’u evlat edinmiş. Kendisinden sonraki döneme Antoninler adını verecek olan bu imparator öldüğünde yerine geçebilmesi için öncelikle Marcus Annius’u evlat edinmiş ve ismini Marcus Aurellius Verus olarak değiştirmiş. Marcus o sırada 18 yaşında bir delikanlı imiş. Antonius Pius 51 yaşında imparator olduktan sonra MS. 139 yılında Marcus Aurellius’u Caesar’lığa yükseltmiş ve onu kızı Genç Faustina ile evlendirmiş. MS. 121 yılında doğan Marcus Aurellius’un eğitimini Hadrianus üstlenmiş. Çağın en iyi eğitmenleri tarafından felsefe ve hukuk konularında eğitim görmüş. Stoacı felsefe akımından etkilenmiş ve kendi düşüncelerini Meditationes adlı eserinde toplamış. Bir imparatorluk prensi olan Verus ise en ünlü grammaticus Marcus Cornelius Fronto'dan çok dikkatli bir eğitim almış. Söylendiğine göre Verus şiir yazma ve hitabete düşkün harika bir öğrenciymiş. MS. 161 yılında ölen Pius vasiyet olarak Marcus Aurellius’un imparator olmasını talep etmiş. Bu vasiyet üzerine imparator Marcus kendinden 10 yaş küçük manevi kardeşi olan Lucius Verus’u imparatorluğun yönetimine dahil ederek yönetime birlikte adım atmış. Çok iyi yetişmiş olan Marcus Aurellius ve Lucius Verus’un görev yılları oldukça zorlu geçmiş. Tahta geçer geçmez bugünkü adıyla İznik’in başkent olduğu (Nikea), İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa’yı kapsayan Bitinya bölgesinde büyük bir isyan patlak vermiş. İsmi tarihte Eski İran olarak geçen ve en parlak döneminde İran’ın tamamını, Irak, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan’ı kapsayan Parth İmparatorluğu Roma’nın sınırlarını zorlamış. Antonius Pius’un yokluğunu fırsat bilen Parth Kralı Roma İmparatorluğuna savaş açmış ve ilk hamle olarak Cappadokia valisini öldürerek yerine kendi adayını Armenia tahtına aday olarak göstermiş. O dönemde Tiber Nehri’nin taşmasından dolayı Roma’da bulaşıcı hastalıklar artmış. Marcus Aurellius Roma’daki işleri düzene sokmaya çalışırken Lucius Verus Cappodokia eyaletleriyle birlikte Armenia’yı tekrar ele geçirmiş. Tarihte oldukça önemli bir değere sahip olan Parth Savaşı MS. 165 yılında sona ermiş. Savaş bittikten sonra imparatorluğun ve devletin propagandası gereği bir anı niteliği taşıyan Parth Anıtı inşa edilmiş.

Yapı hakkında konuşacak olursak eğer genel olarak yapının konumu bugün bile hala tam olarak bilinmemektedir. Fakat araştırmalara göre bugünkü İzmir'in Selçuk’ ilçesinde yer alan Ephesus’ta ünlü Celsus Kütüphanesi’nin yakınlarında U şeklinde bulunmuş bir temelin yerinde yükseldiği düşünülmektedir. Çevrede çıkan kabartmalar da bu kanıyı destekler niteliktedir. Yaşanan tarihi olaylar neticesinde yapının Lucius Verus tarafından dikildiği öne sürülmektedir. Yapının yaklaşık 70 metre uzunluğunda olduğu düşünülmektedir ancak bulunan kabartmalar ile sadece 45 metresi tamamlanabilmiştir. Günümüzdeki çalışmalara göre altarın giriş bölümündeki kanatlarda Lucius Verus’un tanrısallaştırılmasına atıfta bulunan figürlerin konumlandırıldığı düşünülmektedir. Evlat edinme sahnesinin de bulunduğu bu kabartmaların solunda bulunan sahnelerin ne olduğu bilinmezken sağ kısmında Nike ile zafer, Virtus ile erdemli oluş ve Apollon ile gençliğin ve gücün anlamları imparatora atfedilmiştir. Araştırmacıların çoğu bu anıtta Lucius Verus’un yükselişinin tasvir edildiğini savunuyor ve Ephesus’un Lucius Verus’un temsilcisi olduğuna inanıyorlar.

Parth Savaşı’ndan sonra Romalılar Germanlarla savaşmışlar ve MS. 168 baharında Marcus Aurellius ve Lucius Verus Germanlara karşı birlikte sefere çıkmışlar. Ancak İtalya'da Friuli-Venezia Giulia Bölgesi'ne bağlı Udine ili içinde bulunan Aquileia’ya vardıklarında Germanların korkarak geri çekildiklerini öğrenmişler. İki imparator kışı Aquileia’da geçirmeye karar vermişler. Bahar geldiğinde Roma’ya tekrar hareket etmişler fakat yolda Lucius Verus felç geçirmiş ve birkaç gün içerisinde ölmüş. Verus’un cesedi MS. 169 yılı Şubat ayında Roma’ya götürülmüş ve öz babası Lucius Ceionius Commodus ile manevi babası Antonius Pius’un da yattıkları Roma’daki Hadrianus Mausoleumu’na gömülmüş.

Logo dolu.png
bottom of page